Αρχική   |   Υπηρεσίες   |   Εντοπισμός Φορτίου   |   Επικοινωνία   |   Διεθνείς Ώρες   |   Ισολογισμοί
Air TransportSea Transport
Υπηρεσίες

Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων αποστολής και διοικητικών μεριμνών φορτίου. Γί αυτό εστιάζουμε αρχικά στην κατανόηση των μεμονωμένων απαιτήσεων των πελατών μας. Κατόπιν εμείς επιλέγουμε τα απαραίτητα προϊόντα και  υπηρεσίες για να δημιουργήσουμε τη βέλτιστη λύση για εσάς. Αυτό το τμήμα καλύπτει τις υπηρεσίες μας
 
 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οι σχέσεις την  UnionLogistics με τις Μεγάλες Αεροπορικές Εταιρείες
Προσφέρει στους Πελάτες  της  αερομεταφορά από Ελλάδα & Κίνα πρός όλους τους
Αερολιμένες του κόσμου.
 
 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Προσφέροντας στους Πελάτες ευρέου φάσματος FCL & LCLΥπηρεσίες
 
 
SEAAIR ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η εξιδίκευση της UnionLogisticsεπάνω στην συνδιασμένη μεταφορά
Προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες μέσο DUBAI
 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η UnionLogistics παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και Ασφαλιστικής
Κάλυψης για όλους τους τύπους και μεγέθη εμπορευμάτων
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η UnionLogistics παρέχει υπηρεσίες εσωτερικής Μεταφοράς
Οποιουδήποτε φορτίου προς όλες τους προορισμούς τις Ελλάδας.
 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Η UnionLogistics παρέχει Μεταφόρτωση προς όλα τα Τελωνέια τις
Ελλάδας και των Βαλκανίων.
 
 
Union Logistics
Internet Support © 2020 emile ®